Fundacja Blisko Ciebie została założona w 2011 roku z inicjatywy dwóch partnerów biznesowych. Motywem do niesienia pomocy był wieloletni kontakt i obserwacja ludzi potrzebujących, chorych, niemających środków na kosztowne, często nierefundowane lub trudno dostępne środki farmaceutyczne. Kiedy tylko okoliczności pozwoliły na stworzenie organizacji niosącej pomoc, szybko wykorzystali tę okazję.


Fundacja prowadzona jest przy grupie aptek „Apteka Blisko Ciebie”. Wzmacnia to fundamenty jej powstania, ponieważ ideą aptek jest pomaganie w chorobie i chęć wyleczenia pacjentów. Ponadto, wspólna siedziba dla biura zarządu aptek i Fundacji podnosi zaangażowanie wszystkich pracowników w działania charytatywne. Wszelkie prace na rzecz fundacji prowadzone są w formie wolontariatu, nie są wypłacane żadne wynagrodzenia. Dlatego każda złotówka przekazywana jest na rzecz naszych podopiecznych.


Cele Fundacji były do niedawna realizowane głównie z prywatnych środków Fundatorów, a pomoc udzielana jest w szerokiej skali nie tylko w zakresie farmaceutycznym, jak mogłoby się wydawać. Od początku działania Fundacja rozwija swoją aktywność charytatywną i pro społeczną.


Niejednokrotnie braliśmy również czynny udział w pracach legislacyjnych, konsultacjach  społecznych oraz pracach komisji sejmowych i senackich w zakresie zmian w przepisach ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i innych ustaw.


W roku 2015 nasza Fundacja dostała statut organizacji pożytku publicznego (OPP). Po raz pierwszy staraliśmy się o pozyskanie 1% podatku, który przyczyni się do ratowania życia i zdrowia naszych podopiecznych. Żywimy także nadzieję, że z roku na rok będziemy coraz bardziej rozwijać skrzydła pomocy potrzebującym.

 

Fundacja zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr:

  • KRS 404633
  • NIP 6443499415
  • Regon 242803912


Aktualny odpis z KRS jest dostępny oraz możliwy do pobrania na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości dostępnej pod tym linkiem po wpisaniu w/w numeru KRS. 

 

 

foot logo

Dane kontaktowe

phonetel.: 32 298 77 77

faxfax: 32 298 77 88

mailfundacja@fundacjabliskociebie.pl

 

home ul. 3 Maja 13,
41-200 Sosnowiec

 

KRS: 0000404633

 

faceZnajdź nas na Facebook'u

 

Napisz do nas

Twój e-mail 
Twoje imię 
Treść 
   Przesyłając niniejszą wiadomość zostałam(em) poinformowany‚ że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Blisko Ciebie z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. 3 Maja 13. Z pełną informacją o podstawach‚ celach i czasie przetwarzania danych osobowych‚ dobrowolności ich podania‚ przysługujących w związku z przetwarzaniem uprawnieniach (żądania dostępu do nich‚ ich sprostowania‚ usunięcia‚ przeniesienia‚ ograniczenia przetwarzania‚ niepodlegania zautomatyzowaniu i profilowaniu‚ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie‚ wyrażenia sprzeciwu‚ wniesienia skargi do organu nadzorczego)‚ kategoriach odbiorców‚ a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)‚ mogę zapoznać się w dostępnej polityce prywatności zgodnej z RODO.