Bartuśrgb

Bartuś urodził się 22 kwietnia 2017 roku z wadą genetyczną – trisomią chromosomu 21 (zespół Downa). O zdrowie chłopca dba zespół specjalistów: kardiolog (ma wrodzoną wadę serca), neurolog, endokrynolog, pulmonolog i fizjoterapeuta (od urodzenia towarzyszy mu obniżone napięcie mięśniowe). Jest objęty programem wczesnego wspomagania rozwoju, w ramach którego jeździ na zajęcia z logopedą i fizjoterapeutą. Odporność Bartusia jest bardzo słaba. W przeciwieństwie do swoich rówieśników trudniej przechodzi infekcje, co skutkuje częstymi wizytami w szpitalu. To sprawia, że nie jest w stanie brać udziału w niezbędnych dla jego rozwoju ćwiczeniach. Chłopczyk powinien ćwiczyć regularnie, ponieważ jego mózg jest teraz na etapie intensywnego uczenia się i poznawania świata.

 
 

Dzięki środkom zgromadzonym z 1% Waszego podatku oraz dowolnych darowizn na konto rodzice Bartusia będą w stanie:

-        finansować różne formy rehabilitacji,

-        zakupić leki, środki rehabilitacyjne, pomoce terapeutyczne,

-        uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych,

-        korzystać ze wsparcia specjalistów bez konieczności oczekiwania w kolejce.


Środki zgromadzone na koncie będą przeznaczane na pokrycie kosztów związanych wyłącznie z leczeniem i rehabilitacją.

Mówi się, że dzieci z zespołem Downa są wyjątkowe. Sprawmy, aby ta wyjątkowość nie przeszkadzała Bartusiowi w życiu codziennym, aby był samodzielny i mógł dalej się rozwijać. 

 

 

Czego potrzebuje Bartuś?


  • Rehabilitacji
  • Wsparcia  specjalistów
  • Zakupu leków

wesprzyj

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności


 

25.10.2019r.

 

Bartuś jest cały czas pod nasza opieką. Co miesiąc refundujemy koszty zakupu leków, pomocy dydaktycznych niezbędnych podczas rehabilitacji, zajęcia rehabilitacyjne oraz koszty wizyt u specjalistów. 

 

 

10.09.2018r.

 

Uśmiech Bartusia to najpiękniejsze podziękowanie!

 

Dzięki Waszej dobroci Bartuś regularnie uczestniczy w rehabilitacji związanej z jego niskim napięciem mięśniowym oraz zażywa niezbędne mu lekarstwa. Jest również pod opieką wielu specjalistów. Dziękujemy w imieniu swoim i Rodziców Bartusia za Wasze wsparcie.

 

5 6

 


05.07.2018r.

 

Poniżej zdjęcia z rehabilitacji Bartusia. Chłopczyk dzielnie wykonuje niezbędne ćwiczenia, które pomogą mu w przyszłości prawidłowo funkcjonować. 

 

bartuś rehabilitacja rehabilitacja 1 

rehabilitacja 2 rehabilitacja 4

 

 

 

foot logo

 

Dane kontaktowe

phonetel.: 32 298 77 77

mailfundacja@fundacjabliskociebie.pl

 

home ul. 3 Maja 13,
41-200 Sosnowiec

 

KRS: 0000404633

 

faceZnajdź nas na Facebook'u

 

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu
PITax.pl dla OPP.

Napisz do nas

Twój e-mail 
Twoje imię 
Treść 
   Przesyłając niniejszą wiadomość zostałam(em) poinformowany‚ że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Blisko Ciebie z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. 3 Maja 13. Z pełną informacją o podstawach‚ celach i czasie przetwarzania danych osobowych‚ dobrowolności ich podania‚ przysługujących w związku z przetwarzaniem uprawnieniach (żądania dostępu do nich‚ ich sprostowania‚ usunięcia‚ przeniesienia‚ ograniczenia przetwarzania‚ niepodlegania zautomatyzowaniu i profilowaniu‚ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie‚ wyrażenia sprzeciwu‚ wniesienia skargi do organu nadzorczego)‚ kategoriach odbiorców‚ a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)‚ mogę zapoznać się w dostępnej polityce prywatności zgodnej z RODO.  
Proszę przepisać. 
 Pomóż walczyć ze SPAMem!