piotrPiotruś Borkowski ma 7 lat i cierpi na autyzm. Chłopiec jest na bardzo restrykcyjnej diecie, przyjmuje wiele suplementów, enzymów oraz leków. Ma również upośledzoną odporność, z tego powodu bardzo często choruje i musi przyjmować sterydy, antybiotyki i być pod stałą opieką wielu specjalistów. Piotruś żyje we własnym świecie, nie potrafi nawiązywać kontaktów społecznych, nie potrafi się bawić i bardzo nie lubi zmian. Piotrek 2 lata temu zaczął wypowiadać pierwsze słowa. Główną zasługą była terapia w ośrodki Tiwahe, gdzie terapeuci pokazali Mamie Piotrusia jak należy z nim pracować i go uczyć. Rodzice chłopca starają się, aby jak najczęściej zapewniać synowi możliwość uczestnictwa w takiej terapii, jednakże koszty są bardzo wysokie i przekraczają możliwości finansowe rodziny. Aby efekty się utrzymywały Piotrek musiregularnie uczestniczyć w takich turnusach, aby korygować błędy, szlifować do tej pory nabyte umiejętności i nabywać nowych. Dlatego prosimy Państwa o wsparcie!

 

wesprzyj

 
 
 
 
 
 
 

Aktualności 


 

25.10.2019r.

 

Fundacja Blisko Ciebie dofinansowała pobyt Piotrusia na turnusie w ośrodku Tiwahe! 

 

piotr 3  piotr 2  

 

 

 

foot logo

 

Dane kontaktowe

phonetel.: 32 298 77 77

mailfundacja@fundacjabliskociebie.pl

 

home ul. 3 Maja 13,
41-200 Sosnowiec

 

KRS: 0000404633

 

faceZnajdź nas na Facebook'u

 

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu
PITax.pl dla OPP.

Napisz do nas

Twój e-mail 
Twoje imię 
Treść 
   Przesyłając niniejszą wiadomość zostałam(em) poinformowany‚ że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Blisko Ciebie z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. 3 Maja 13. Z pełną informacją o podstawach‚ celach i czasie przetwarzania danych osobowych‚ dobrowolności ich podania‚ przysługujących w związku z przetwarzaniem uprawnieniach (żądania dostępu do nich‚ ich sprostowania‚ usunięcia‚ przeniesienia‚ ograniczenia przetwarzania‚ niepodlegania zautomatyzowaniu i profilowaniu‚ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie‚ wyrażenia sprzeciwu‚ wniesienia skargi do organu nadzorczego)‚ kategoriach odbiorców‚ a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)‚ mogę zapoznać się w dostępnej polityce prywatności zgodnej z RODO.  
Proszę przepisać. 
 Pomóż walczyć ze SPAMem!