2 Pani Magdalena to samotna matka, wychowująca 15-letnią córkę. Niestety 12 lat temu zachorowała na nieuleczalną chorobę - Pląsawicę Huntingtona. Pani Magda z wykształcenia jest psychologiem, w zawodzie udało jej się przepracować tylko 10 lat, z powodu choroby była zmuszona z niej zrezygnować. W związku z tak krótkim stażem pracy, wysokość renty, którą otrzymuje jest niewielka. Obecnie opiekę nad Panią Magdą i jej córką sprawuje Mama Pani Magdy, która robi wszystko, aby jej córka jak najdłużej pozostała sprawna.

 

Niestety choroba bardzo szybko postępuje. W 2017 roku Pani Magda przeszła operację wszczepienia stymulatora do mózgu, który miał poprawić jej jakość życia. Operacja była i nadal jest nierefundowana – jej koszt to 64 tys.zł. Wszystkie oszczędności Pani Magdy i jej rodziny zostały wykorzystane na operację.

 

Na dzień dzisiejszy jedyną formą pomocy dla Pani Magdy są systematyczna rehabilitacja (zajęcia z logopedą, hipoterapia, masaże rąk i nóg) i specjalistyczne wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne. Koszty jednego turnusu to kwota rzędu kilku tysięcy złotych. Aby polepszyć życie i sprawność Pani Magdy potrzeba przynajmniej kilku turnusów w roku. Prosimy o wsparcie!

 

 

 

Czego potrzebuje Pani Magdalena ?


  • Rehabilitacji
  • Wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne

wesprzyj

Aktualności

 

08.08.2019r.

 

Fundacja Blisko Ciebie dofinansowała Pani Magdalenie wyjazd na turnus rehabilitacyjny do ośrodka Jagoda!

 

 

foot logo

 

Dane kontaktowe

phonetel.: 32 298 77 77

mailfundacja@fundacjabliskociebie.pl

 

home ul. 3 Maja 13,
41-200 Sosnowiec

 

KRS: 0000404633

 

faceZnajdź nas na Facebook'u

 

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu
PITax.pl dla OPP.

Napisz do nas

Twój e-mail 
Twoje imię 
Treść 
   Przesyłając niniejszą wiadomość zostałam(em) poinformowany‚ że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Blisko Ciebie z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. 3 Maja 13. Z pełną informacją o podstawach‚ celach i czasie przetwarzania danych osobowych‚ dobrowolności ich podania‚ przysługujących w związku z przetwarzaniem uprawnieniach (żądania dostępu do nich‚ ich sprostowania‚ usunięcia‚ przeniesienia‚ ograniczenia przetwarzania‚ niepodlegania zautomatyzowaniu i profilowaniu‚ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie‚ wyrażenia sprzeciwu‚ wniesienia skargi do organu nadzorczego)‚ kategoriach odbiorców‚ a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)‚ mogę zapoznać się w dostępnej polityce prywatności zgodnej z RODO.  
Proszę przepisać. 
 Pomóż walczyć ze SPAMem!