Lenka

Lenka urodziła się w czerwcu 2013r. w 32 tygodniu ciąży (jako wcześniak) - po przeprowadzonej w 23 tyg. ciąży wewnątrzmacicznej operacji rozszczepu kręgosłupa i przepukliny oponowo - rdzeniowej. Operacja ta nie zapewniła jej pełnego zdrowia. Lenka ma wodogłowie, niedowład kończyn dolnych (nie rusza nóżkami), ma neurogenny pęcherz - co wymaga cewnikowania co 3 godz. Dziewczynka wymaga specjalnej opieki, częstych wizyt u specjalistów (niejednokrotnie prywatnych), specjalistycznej rehabilitacji metodą Bobatha i Vojty (czego NFZ nie refunduje w całości). Potrzebuje również specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego (ortezy, indywidualny sprzęt pionizujący itp.). Bez wsparcia finansowego, rodzicom trudno jest walczyć o to, by mogła żyć jak większość dzieci, a w przyszłości samodzielnie funkcjonować.

 

 

 

 

Czego potrzebuje Lenka?


  • Badań
  • Leków
  • Rehabilitacji

wesprzyj

 

Chcesz Pomóc? Napisz

Twój Email 
Twoje Imię 
nr Telefonu 
Temat 
Jak chcesz pomóc 
    

 

 

foot logo

Dane kontaktowe

phonetel.: 32 298 77 77

faxfax: 32 298 77 88

mailfundacja@fundacjabliskociebie.pl

 

home ul. 3 Maja 13,
41-200 Sosnowiec

 

KRS: 0000404633

 

faceZnajdź nas na Facebook'u

 

Napisz do nas

Twój e-mail 
Twoje imię 
Treść 
   Przesyłając niniejszą wiadomość zostałam(em) poinformowany‚ że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Blisko Ciebie z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. 3 Maja 13. Z pełną informacją o podstawach‚ celach i czasie przetwarzania danych osobowych‚ dobrowolności ich podania‚ przysługujących w związku z przetwarzaniem uprawnieniach (żądania dostępu do nich‚ ich sprostowania‚ usunięcia‚ przeniesienia‚ ograniczenia przetwarzania‚ niepodlegania zautomatyzowaniu i profilowaniu‚ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie‚ wyrażenia sprzeciwu‚ wniesienia skargi do organu nadzorczego)‚ kategoriach odbiorców‚ a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)‚ mogę zapoznać się w dostępnej polityce prywatności zgodnej z RODO.