1

Jakub choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Ma porażoną prawą stronę ciała, dużą wadę wzroku oraz wymowy. W dodatku ogólna sytuacja zdrowotna rodziny, nie jest łatwa. Mama Jakuba choruje na raka piersi z przerzutami do płuc, a tata jest po zawale oraz pęknięciu tętniaka mózgu. Z tego powodu osiągnięcie samodzielności to nie tylko największe marzenie Kuby, ale również ogromne wyzwanie, jednak nie poddaje się i walczy dla siebie o lepsze życie i lepszą przyszłość. Niestety sytuacja finansowa rodziny nie rysuje się kolorowo i nie pozwala na opłacenie kosztów turnusu rehabilitacyjnego, który pomógłby Jakubowi wygrać z chorobą. Dlatego zwracamy się z ogromną prośbą o pomoc. Pozwoli ona nie tylko opłacić turnus rehabilitacyjny, ale również odciąży finansowo rodzinę i przede wszystkim, pomoże spełnić marzenie młodego mężczyzny! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czego potrzebuje Jakub?  • Pieniędzy na rehabilitację

wesprzyj

 

 

Aktualności


 

 

 

foot logo

Dane kontaktowe

phonetel.: 32 298 77 77

faxfax: 32 298 77 88

mailfundacja@fundacjabliskociebie.pl

 

home ul. 3 Maja 13,
41-200 Sosnowiec

 

KRS: 0000404633

 

faceZnajdź nas na Facebook'u

 

Napisz do nas

Twój e-mail 
Twoje imię 
Treść 
   Przesyłając niniejszą wiadomość zostałam(em) poinformowany‚ że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Blisko Ciebie z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. 3 Maja 13. Z pełną informacją o podstawach‚ celach i czasie przetwarzania danych osobowych‚ dobrowolności ich podania‚ przysługujących w związku z przetwarzaniem uprawnieniach (żądania dostępu do nich‚ ich sprostowania‚ usunięcia‚ przeniesienia‚ ograniczenia przetwarzania‚ niepodlegania zautomatyzowaniu i profilowaniu‚ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie‚ wyrażenia sprzeciwu‚ wniesienia skargi do organu nadzorczego)‚ kategoriach odbiorców‚ a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)‚ mogę zapoznać się w dostępnej polityce prywatności zgodnej z RODO.