1Kuba urodził się 31.05.2012r. Cierpi na zespół Aspergera. W maju 2018 roku wykryto u niego zmiany genetyczne, które mogą odpowiadać za jego niepełnosprawność. Zdiagnozowano również zaburzenia w OUN pod postacią naczyniaka żylnego w prawej półkuli móżdżku, globalnej hipotonii mięśniowej, opóźnienia w rozwoju psychoruchowym, makrocefalii, która jest następstwem wodogłowia zewnętrznego nieoperacyjnego. Z wiekiem rozpoznano u niego  niedobór masy ciała ( co wymaga założenia PEG, w celu nocnego dożywiania ), wzrostu oraz nadwzroczność. Kuba musi być pod stałą opieką wielu lekarzy, w tym ortopedy, ponieważ cierpi również na pogłębiającą się skoliozę, która może doprowadzić do zniekształcenia klatki piersiowej, a w następstwie do ucisku narządów wewnętrznych, oraz niewydolności krążenia i oddychania.

Szansą na poprawę zdrowia jest intensywna i wszechstronna rehabilitacja. Chłopiec ma zapewnioną rehabilitację w przedszkolu, rehabilitację logopedyczną i kinezyterapię. Niestety to nadal za mało. Dlatego nasza fundacja postanowiła sfinansować Kubie specjalistyczną rehabilitację na basenie na cały semestr, aby chłopiec mógł regularnie ćwiczyć i rozwijać się.  Rodzice starają się również raz w roku  wyjechać z dzieckiem na turnus rehabilitacyjny. Niestety sytuacja finansowa rodziny sprawia, że rodzice Kuby nie są w stanie sprostać wszystkim wydatkom.


Dlatego zwracamy się z ogromną prośbą o dofinansowanie do rehabilitacji stacjonarnej oraz wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne. Jest ona dla chłopca jedyną szansą rozwoju !

 

 

Czego potrzebuje Kuba?


  • Pieniędzy na rehabilitację

wesprzyj

 

Aktualności

 

14.02. 2019

 

Relacja z jednego z ostatnich turnusów rehabilitacyjnych. Kubuś podczas zajęć rehabilitacyjnych dzielnie ćwiczył i brał czynny udział w dogoterapii – terapii z udziałem psa.

 

2   3

 

 

foot logo

Dane kontaktowe

phonetel.: 32 298 77 77

faxfax: 32 298 77 88

mailfundacja@fundacjabliskociebie.pl

 

home ul. 3 Maja 13,
41-200 Sosnowiec

 

KRS: 0000404633

 

faceZnajdź nas na Facebook'u

 

Napisz do nas

Twój e-mail 
Twoje imię 
Treść 
   Przesyłając niniejszą wiadomość zostałam(em) poinformowany‚ że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Blisko Ciebie z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. 3 Maja 13. Z pełną informacją o podstawach‚ celach i czasie przetwarzania danych osobowych‚ dobrowolności ich podania‚ przysługujących w związku z przetwarzaniem uprawnieniach (żądania dostępu do nich‚ ich sprostowania‚ usunięcia‚ przeniesienia‚ ograniczenia przetwarzania‚ niepodlegania zautomatyzowaniu i profilowaniu‚ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie‚ wyrażenia sprzeciwu‚ wniesienia skargi do organu nadzorczego)‚ kategoriach odbiorców‚ a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)‚ mogę zapoznać się w dostępnej polityce prywatności zgodnej z RODO.