1Kinga urodziła się bez prawej ręki, od części łokcia do dłoni. Potrzebuje specjalnej protezy, dzięki której będzie w stanie nie tylko funkcjonować na co dzień, ale również spełniać swoje marzenia. Kinga obecnie uczy się w szkole mechanicznej, bardzo pragnie zostać mechanikiem. Niestety obecna, zwykła proteza, którą posiada, uniemożliwia codzienne funkcjonowanie. 

1Dominika od urodzenia cierpi z powodu dziecięcego porażenia mózgowego i padaczki. Córka urodziła się przedwcześnie w zamartwicy okołoporodowej, z wylewem do mózgu IV stopnia. Długi okres intubacji, który podtrzymywał ją przy życiu spowodował również zapalenie płuc. Dominika urodziła się w 2008r., na dzień dzisiejszy nie chodzi, nie mówi, porusza się na wózku inwalidzkim, porozumiewa z nami na swój sposób.

 

1Adrian cierpi na nieuleczalną i postępującą chorobę Huntingtona. To choroba genetyczna ośrodkowego układu nerwowego. W miarę obumierania komórek mózgu, osoby z chorobą Huntingtona tracą możliwość kontrolowania ruchów i emocji, przypominania sobie ostatnich zdarzeń oraz podejmowania decyzji. Choroba prowadzi do niepełnosprawności, a ostatecznie śmierci. 

20190308 131602Eryk uległ ciężkiemu wypadkowi 14 czerwca 2015 roku. Został przygnieciony zamkiem dmuchanym. Został niezwłocznie przetransportowany do szpitala. Tam, szybko zdiagnozowano u niego krwiaka oraz przymózgowy niedowład czterokończynowy, najsilniej wyrażony w kończynie górnej prawej. Jakby tego było mało, w drugiej dobie po wypadku chłopiec przeszedł udar, w wyniku którego stracił całkowicie mowę. Kolejny cios spadł na chłopca w 2018 roku.

MikołajMikołaj urodził się 27 kwietnia 2015 roku. Stwierdzono u niego wzmożone napięcie nerwowe i asymetrię. Mikołaj był pod stałą kontrolą neurologiczną oraz uczęszczał na zalecaną rehabilitację. Z powodu zaburzeń koorynacji ruchowej z czasem konieczne było zwiększenie ilości ćwiczeń, co wiązało się z większymi kosztami rehabilitacji.

 

 

 

 

 

 

 

foot logo

Dane kontaktowe

phonetel.: 32 298 77 77

faxfax: 32 298 77 88

mailfundacja@fundacjabliskociebie.pl

 

home ul. 3 Maja 13,
41-200 Sosnowiec

 

KRS: 0000404633

 

faceZnajdź nas na Facebook'u

 

Napisz do nas

Twój e-mail 
Twoje imię 
Treść 
   Przesyłając niniejszą wiadomość zostałam(em) poinformowany‚ że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Blisko Ciebie z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. 3 Maja 13. Z pełną informacją o podstawach‚ celach i czasie przetwarzania danych osobowych‚ dobrowolności ich podania‚ przysługujących w związku z przetwarzaniem uprawnieniach (żądania dostępu do nich‚ ich sprostowania‚ usunięcia‚ przeniesienia‚ ograniczenia przetwarzania‚ niepodlegania zautomatyzowaniu i profilowaniu‚ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie‚ wyrażenia sprzeciwu‚ wniesienia skargi do organu nadzorczego)‚ kategoriach odbiorców‚ a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)‚ mogę zapoznać się w dostępnej polityce prywatności zgodnej z RODO.